دانستن آنچه که افسر مهاجرت در یادداشتهایش نوشته است

Gears
انتظار می رود که افسران مهاجرت که با متقاضیان مصاحبه می کنند، اظهارات آنها را یادداشت کنند. گری اظهارات متقاضیان را با آنچه که افسر در یادداشتهایش نوشته است مقایسه می کند. شاید بهتر باشد که متقاضیان اگر بخاطر داشته باشند، آنچه را که افسر در یادداشتهایش نوشته در زمان مصاحبه تعریف کنند.

زمانی که مصطفى ابتدا با افسر مهاجرت صحبت کرد، او حدس زد که در چه تعداد از جلسات حزب شرکت کرده است. وقتی گری همین سؤال را پرسید ، حدس دیگری زد. اگر یادداشت های افسر را خوانده بود ، آنچه را که قبلاً گفته بود برایش یادآوری می شد. سپس او می توانست هماهنگتر باشد.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن

اگ تنظیم یادداشتهای افسر را خوانده بود ، شاید متوجه می شد که افسر اشتباه کرده و نوشته تنظیم عضو حزب بوده است. در آغاز جلسه دادرسی ، تنظیم می توانست در مورد این اشتباه صحبت کند. شاید بهتر از این باشد که اجازه دهیم گری مشکل را پیدا کند.

Exclamation

هشدار هنگامیکه متقاضیان تصمیم می گیرند مشکلی را مورد توجه گری قرار دهند ، متقاضی ریسک می کند. اگر آنها چیزی نگویند ، همیشه این احتمال وجود دارد که گری متوجه آن نشود. اما اعلام یک مشکل، به گری نشان می دهد که متقاضی در تلاش نیست تا آن را پنهان کند. این کار اغلب نسبت به زمانی که خودش مشکلی را کشف می کند کمتر او را مشکوک می کند.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن