آشنایی با گری


گری یک شغل مهم دارد. او یکی از اعضای هیئت پناهندگان است. او تصمیم میگیرد که کدامیک از متقاضیان پناهندگی به حمایت کانادا نیاز دارد.

گری بسیار سخت کار میکند و میخواهد کارش را به خوبی انجام دهد. او هرگز نمیخواهد با فرستادن پناهدهای به کشورزادگاهش، او را به خطر بیاندازد.


اما گری نگران است. آنچه او را بیش از همه نگران می کند این است که یک دروغگو می تواند او را فریب دهد. مهمتر از همه ، گری می خواهد مطمئن شود شخصی که وانمود می کند که یک پناهنده است، نمیخواهد در کانادا بماند.

گری اغلب به داستانهایی که از متقاضایان پناهندگی می شنود مشکوک است بسیاری از سوء ظن های او از شش ایده بزرگ وی در مورد چگونگی عملکرد جهان ناشی می شود.

چگونه از این سایت اینترنتی استفاده کنم

این وب سایت مشاوره حقوقی ارائه نمیهد. به شما نمی گوید در جلسه پناهندگی خود چه کاری انجام دهید یا چه بگویید.  اما اطلاعات موجود در این سایت می تواند برای شما مفید باشد که در مورد آن فکر کنید ، و در صورت داشتن یک نمایندگان قانونی (مشاور حقوقی) ، در مورد آن بحث کنید. تصور ما این است که شما با اصول اولیه در مورد چگونگی کار و روند درخواست پناهندگی کانادا آشنایی دارید.

درباره روند درخواست پناهندگی بیشتر بدانید


در این وب سایت با بیش از 50 متقاضی آشنا خواهید شد. داستانهای آنها ساختگی است اما آنها مبتنی بر تجربیات بسیاری از افراد واقعی است که از طریق سیستم پناهندگی کانادا وارد شدهاند. این داستانها به شما کمک می کنند تا درک کنید که گری چگونه فکر می کند.

Lightbulb

شش ایده بزرگ گری

در مورد شش ایده بزرگگری خواهید آموخت . دید اونصبت به جهان چیست؟ چه چیزی او را مشکوک میکند و چرا؟

در مورد شش ایده بزرگ گری بیاموزید

Gears

12 نکته که کمک کرده اند

وقتی گری فکر می کند که یک متقاضی دروغ می گوید, گاهی چیزی ذهنیت او را تغییر نمیدهد. اما بعضی اوقات متقاضیان می توانند به او کمک کنند تا درک کند که آنها حقیقت را می گویند. در اینجا با دوازده مورد مفیدی که متقاضیان گفته اند یا انجام داده اند برای آرام کردن سوء ظنهای گری خواهید آموخت. یا اگر آنها گری را ترغیب نکردند، ممکن است به بخش استیناف پناهندگان یا دادگاه فدرال کمک کنند تا تصمیم وی را باطل کند

درباره 12 مورد که کمک کردهاند بیاموزی

شجاع باش

گری یک شخصیت واقعی نیست. ما او را ساختهایم تا به شما کمک کند که برای بدترین سوالات هیئت پناهندگان آماده شوید. اما شما هر دلیلی برای امید به بهترین ها دارید. برخی از اعضای هیئت مدیره بسیار شبیه گری هستند. بعضی از اعضا فقط کمی شبیه گری هستند. خیلی ها اصلاً مثل گری فکر نمی کنند. به خاطر داشته باشید که هیئت پناهندگان برای بیشتر متقاضیان که این درخواست را می کنند ، محافظه کاری می کنند.   ما گری را بر اساس هیچ یک از اعضا هیئت مدیره گذشته یا فعلی که گری نامیده میشوند پایه گذاری نکردیم.