مشخص کردن اینکه در زمان پاسخ یک مثال را بیان می کنید و نه همه داستان را

Gears

گری غالباً به روش های مختلف بارها و بارها همان سؤال را می پرسد. بعضی اوقات به این دلیل است که او جواب متقاضی را نفهمیده است. بعضی اوقات به این دلیل است که او می خواهد اطلاعات بیشتری کسب کند. اما گاهی اوقات گری این کار را می کند تا ببیند پاسخ متقاضیان تغییر خواهد کرد یا خیر. وقتی داستان یک متقاضی ناسازگار است ، گری مشکوک می شود.

وقتی متقاضیان با دادن مثال به سؤالات گری پاسخ می دهند ، باید مراقب باشند. اولین باری که او می پرسد ، ممکن است یک مثال را ارائه دهند ، و دفعه دیگر ، آنها ممکن است یک مثال دیگر را ارائه دهند. این باعث می شود گری فکر کند که آنها داستان خود را تغییر داده اند. متقاضیان می بایست با مشخص کردن این نکته به گری که آنها فقط دارند یک مثال می زنند یا پاسخ آنها فقط بخشی از داستان است از بروز چنین مشکلی اجتناب کنند.

وقتی که گری از ساموئل خواست تا در خصوص فعالیت های سیاسی خود توضیح دهد، ساموئل مثال های زیادی از کمک هایی که به حزبش کرده بود، ارائه داد. بعدا ، وقتی گری دوباره سؤال کرد ، ساموئل نمونه دیگری را اضافه کرد. این باعث شد گری مشکوک شود. اگر ساموئل تأکید کرده بود که مثال می زند ، می توانست کمک کند. به جای گفتن “من یک فصل دانشجویی را شروع کردم” ، او می توانست بگوید ، “به عنوان مثال ، من یک فصل دانشجویی را شروع کردم.” ساموئل می توانست به جای این که بگوید “من اعلامیه ها را توزیع کردم” ، بگوید: “برای مثال ، اعلامیه ها را من توزیع کردم.”

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن

كمالا دلایل زیادی برای عدم مراجعه به پلیس پس از حمله به وی داشت. وقتی گری برای اولین بار از او پرسید که چرا؟ ، او دو دلیل را بیان کرد. وقتی گری روز دوم دوباره از او سؤال کرد ، دلیل دیگری اضافه کرد. اگر کمالا در روز اول توضیح می داد که دلایل زیادی دارد ، ممکن بود گری کمتر مشکوک باشد. کمالا می توانست به جای گفتن “از آنجا که نمی خواستم خانواده و دوستانم بدانند” ، می گفت: “یک دلیل این بود که من نمی خواهم خانواده و دوستانم بدانند.” او می توانست از کلماتی مانند: “یکی از نگرانی های بزرگ من این بود …” یا “برای یک چیز ، من نگران بودم که …” استفاده کند.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن