زمانیکه جواب یک حدس یا برآورد است، آن را مشخصا بیان کنید

Gears

وقتی متقاضیان اطلاعی ندارند ممکن است از دادن اطلاعات به گری احساس تنگنا کنند. گری ممکن است آن سوال را چندین بار بپرسد، یا متقاضی را برای پاسخ تحت فشار بگذارد. اگر یک متقاضی جواب دقیق را نداند، ممکن است آن را از روی حدس و گمان بیان کند. غالبا این اتفاق زمانی روی می دهد که گری سوالاتی در خصوص زمان و تعداد می پرسد. مثل: کی؟ چه مدت؟ چطور؟ چند تا؟

وقتی که متقاضی از حدس و گمان استفاده می کند، ریسک بزرگی را پذیرفته است. ممکن است حدس یا برآورد آنها اشتباه باشد. و اگر دفعه بعد برآوردهای متفاوتی را بیان کنند، ممکن است به نظر گری اینطور برسد که آنها دارند داستانشان را عوض می کنند. البته اگر هم به سادگی بگویند که جواب را نمی دانند همچنان ریسک کرده اند. گری ممکن است قویا احساس کند که پاسخ به سوال مهم است و به این نتیجه برسد که آنها می خواهند از پاسخ طفره بروند.

برخی از متقاضیان با گفتن این جواب واضح به گری که آنها پاسخ را نمی دانند از این مشکل اجتناب می کنند. آنها توضیح می دهند که اطلاعات ارائه شده فقط حدس و گمان است. آنها مشخصا می گویند که مطمئن نیستن حدس یا گمان آنها دقیق باشد

مصطفى هرگز ایده روشنی از تعداد دفعاتی که به نشستهای حزب سیاسی اش رفته بوده، نداشت. او به افسر یک برآورد داد و به گری یک مقدار متفاوت را اعلام کرد. مصطفی می توانست توضیح دهد که پاسخ او فقط یک ایده خام است و دقت ندارد، آنگاه ممکن بود که گری کمتر مشکوک شود.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن

لوپه احساس دقیق از فاصله زمانی بین تماسهای تلفنی تهدید آمیز نداشت. “دو هفته” و “حدود یک ماه” هر دو مقدار فقط گمان حدودی بودند. اگر لوپه توضیح می داد که پاسخ های او فقط حدسیات خام بودند، شاید گری تمایل بیشتری برای باور حرف او پیدا می کرد.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن

جان-رينيه حدس می زد که تظاهرات باید در اواخر آوریل اتفاق افتاده باشد. پیش از اینکه او این مطلب را بگوید، می توانست توضیح دهد که این اتفاق در بهار افتاده است، اما ماه آن را بخاطر نمی آورد. ممکن بود گری از وی بخواهد که دقیقتر بیان کند، آنگاه او می توانست بگوید که حدس می زند احتمالا حدود اواخر آوریل بوده است.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن

إيفون در زمان مصاحبه نتوانست نوع خودرو را به خاطر آورد. او فقط حدس زد که خودرو یک جیپ بوده است. بجای حدس زدن، ایوون می توانست به گری بگویید که پاسخ سوال را نمی داند. حتی احتمال داشت که توضیح دهد که به سختی تلاش می کند به آن واقعه فکر نکند، و حالا نمی تواند برخی از جزییات آن را بخاطر آورد. آنگاه اگر گری مصر بود، می توانست با ذکر اینکه واقعا به یاد نمی آورد، حدس خود را در خصوص جیپ بیان کند.

برگشت به یک حافظه مانند یک فیلمبرداری است وواصل القراءة و خواندن