۶ ایده ی بزرگ گری

Lightbulb
روی لینک زیر کلیک کنید تا درباره ی ۶ ایده ی بزرگ گری یاد بگیرید. شما یاد خواهید گرفت که گری چگونه دنیا را می بیند و چرا این ۶ ایده ی بزرگ، او را راجع به داستان ها متقاضیان پناهندگی مشکوک می کند.

روی لینک زیر کلیک کنید تا درباره ی ۶ ایده ی بزرگ گری یاد بگیرید