توضیح اینکه چگونه آنها دستورالعمل ها یا سوالات را درک کرده اند

Gears

گری با فرمهایی که هیئت از آنها استفاده می کند ، بسیار آشناست. به نظر گری ، دستورالعمل های موجود در فرم ها بسیار واضح به نظر می رسد. او نمی تواند تصور کند که چرا یک متقاضی از آنها درک متفاوتی دارد. متقاضیان گاهی اوقات توانسته اند به گری کمک کنند تا ببیند که چرا آنها دستورالعمل ها را به روشی که انجام داده اند، تفسیر می کنند.

گری همچنین فکر می کند که او سؤالاتی شفاف و واضح می پرسد. متقاضیان گاهی اوقات توانسته اند به گری کمک کنند تا بفهمد چرا سوال وی را گیج کننده می دانند؟.

سوتلانا ، جمال و آراسيلي همگی دستورالعملهای فرم مهاجرت را خواندند که به آنها میگفت: “تمام موارد مهم را اضافه کنید”. اما آنها این دستورالعمل را به شکلی متفاوت از گری متوجه شدند.

سوتلانا دو نمونه از روشهایی که شوهرش به او صدمه زده بود را به گری توضیح داد. او فکر کرد که این دو مثال برای نشان دادن به هیئت کافی است که چرا از رفتن به خانه می ترسد. و اگر عضو هیئت او را باور نمی کرد، دیگرچه فایده ای داشت از مثال های بیشتری استفاده کند؟

جمال توضیح داد هنگامی كه دستورالعمل " تمام موارد مهم را اضافه کنید " را خواند ، تصور می كرد كه این بدان معنی است كه باید خلاصه ای از تجربیات مهم خود را ارائه دهد. وانگهی ، او احتمالاً نمی تواند هر بار توصیف کند که مورد آزار و اذیت ، تهدید و حمله قرار گرفته است.

آراسيلي در این فرم نوشت که مورد تهدید قرار گرفته است. او به گری توضیح داد که فکر می کند واقعیت تهدید او مهم است. او می دانست که او فرصتی برای جزئیات بیشتر در جلسه مصاحبه خواهد داشت.

فرم مهاجرت از متقاضیان میخواهد که “در خصوص هر خطری که شما و خانوادتان را تهدید میکند، توضیح دهید. خانواده لستر تصور کرد منظور از فقط خانواده درجه یک میباشد، او به گری توضیح داد که او فقط بر گفتن داستانش تمرکز کرده است. کافی بود تا مرجع زیر را در دستورالعمل “افراد در موقعیت هایی شبیه به شما” از دست ندهید.

برگشت به انتظارات ما مشخص بود وواصل القراءة و خواندن

مأمون به دلیل چگونگی پر کردن بخشی از فرم که از وی خواسته است تا آدرسهای گذشته خود را لیست کند ، دچار مشکل شد. مامون آدرس عمه خود را درج نکرده است زیرا این فرم از او خواسته است تمام آدرسهایی را که در آن “زندگی کرده” ذکر کند. او احساس کرد که فقط موقتاً در خانه عمه اش می ماند و در آنجا زندگی نمی کند. تمام وسایل و اثاثیه او هنوز در خانه او بود. نامه وی هنوز به خانه اش تحویل داده می شد. سرویس تلفنی و اینترنتی وی همچنان متصل بود. مامون به گری توضیح داد كه هنوز هم خانه خود را به عنوان محلی كه “در آن زندگی می كرد” تصور می كرد ، حتی زمانیکه مجبور شد در جای دیگری بماند.

توضیح پيا او مجبور شد برای گری دهد که او به هنگام تکمیل فرم به تاریخ توجه کافی نکرده است. او نفهمیده بود که مهم است که تاریخ دقیقی را که شغل خود را ترک کرده است ، اعلام کند.

برگشت به انتظارات ما مشخص بود وواصل القراءة و خواندن

گری از آنجلا پرسید: “چرا فکر می کنی پدرت هنوز دنبال تو است؟” او می خواست بداند که آنجلا چگونه می داند پدرش هنوز به دنبال او است. اما آنجلا سؤال او را به گونهای متفاوت درک کرد. او فکر کرد که گری از او می خواهد که در مورد انگیزه پدرش به او بگوید. او شروع به توضیح دلایل پدرش برای یافتن او کرد. وقتی آنجلا فهمید که منظور ا گری چیست ، برایش توضیح داد که چه تصوری از سوال او داشته است.

فرزاد سردرگم شد زیرا گری در حال پرسیدن سؤالاتی بود که بین اولین بازداشت و دستگیری دوم او به عقب و جلو رفت. وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده است ، او به گری توضیح داد كه باید سوء تفاهم شده باشد. او فکر کرده که سوال گری در مورد دستگیری دوم است. به نظر نمی رسید گری این توضیحات را بپذیرد. گری فکر کرد که سوالاتش کاملاً واضح بوده است. اما گری آن را به خاطر آورد.

برگشت به انتظارات ما مشخص بود وواصل القراءة و خواندن

وقتیکه گری از زويا پرسید"چرا به کانادا آمدی؟” گری می خواست که او توضیح دهد چرا کشورش را ترک کرده است. زویا فکر کرد که گری از او سؤال می کند که چرا به کانادا فرار کرده است و نه به کشور دیگری. وقتی زویا متوجه شد که منظور گری چیست، او برایش توضیح داد که چگونه سوال او را درک کرده است. سپس توضیح داد که چرا کشور خود را ترک کرده است.